Over EnSource

De overheid heeft de doelstelling om in 2020 veertien procent van de energiebehoefte uit hernieuwde energie te halen. Zonder hulp en steun van het bedrijfsleven is dat niet haalbaar. Over 15 jaar is onze gasvoorraad op en dan heeft de overheid geen plan B. Onze omringende landen maken juist een tegenovergestelde beweging en willen minder afhankelijkheid van buitenlands gas. Zij realiseren dat en liggen daarmee voor op Nederland.

Jack Vroomen

— Jack Vroomen —

Harrie Wessels

— Harrie Wessels —

Gelijktijdig zien we dat in Nederland allerlei initiatieven worden ontplooid door burgers en bedrijfsleven om zelf energie op te wekken. We zien dat de samenleving kantelt, maar dat ook de economie en de energiemarkt kantelt van globaal naar lokaal. Burgers en bedrijfsleven zullen aan de slag moeten om zelf in hun energie te voorzien.
Met dit idee hebben Jack Vroomen en Harry Wessels het initiatief genomen om ketenpartners in een samenwerkingsverband voor duurzame energie bijeen te brengen.
De filosofie van EnSource is om daarbij local-for-local te werken. Dat betekent dat EnSource zoveel mogelijk samenwerkt met lokale partners. Elke partner in de energieketen levert een inbreng vanuit zijn kennis en expertise. Wessels Kachels is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhoud van de installatie, Van der Linden Groen en BMM leveren snoeiafval als brandstof, Stassen zorgt voor het transport, 2 lifeart is gespecialiseerd in circulaire materialen en Phidias architecten en van Liempd zijn verantwordelijk voor de realisatie van technische ruimten en ketelhuizen. Ponthus tenslotte voorziet in bedrijfskundige en financiƫle aspecten.

In tegenstelling tot de huidige mondiale energiemarkt zal het leveren van energie in de toekomst steeds meer lokaal geregeld worden. Deze bewegingen zijn onomkeerbaar. Ons initiatief sluit naadloos aan op deze ontwikkelingen.
In de visie van EnSource zullen kleine energieclusters ontstaan, die met elkaar verbonden worden. Heeft u als bedrijf energie nodig, dan krijgt u dat geleverd vanuit het cluster. Heeft u energie over vanuit eigen winning, dan levert u dat terug aan het cluster. Klanten van EnSource voldoen daarmee aan de ISO 14000 norm voor milieu managementsystemen. Een belangrijk PR instrument, maar ook steeds meer een vereiste van afnemers die zelf ook bezig zijn met duurzame energie en minder belasting voor het milieu. Met het energieconcept van EnSource bent u als ondernemer klaar voor de toekomst.

Bent u geĆÆnteresseerd naar de mogelijkheden van hernieuwde energie voor uw bedrijf, neem dan contact op met Jack Vroomen.